Svibanjska duhovna obnova

Početak mjeseca svibnja (03.05.2014.) obilježila je druga po redu ovogodišnja duhovna obnova u Biskupijskom svetištu Gospe Tekijske u Petrovaradinu, održana pod sloganom „Za našu budućnost“.

Predvoditelj obnove bio je p. mr. Vinko Maslać, župnik župe Sv. Petra u Beogradu, poznati mariolog i član Družbe Isusove. Za temu izlaganja, shodno mjestu i vremenu održavanja obnove, odabrao je naslov “Marija, majka evangelizacije”.

Program je započeo u 15 sati, ispovijedanjem vjernika, nakon čega je usljedila pobožnost sv. Krunice. Sv. Misu predvodio je p. Maslać, uz koncelebraciju rektora Svetišta, vlč. Stjepana Barišića.

Iz propovijedi valja istaknuti Maslaćev govor o Mariji kao slici i uzoru Crkve. Parafrazirajući riječi svetoga oca Franje, opširno je govorio o tri aspekta Bogorodičina uzora današnjoj Crkvi, citirajući ga:

  1. Marija kao uzor vjere… Marijin DA, već savršen na početku, rastao je sve više, sve do časa križa.”
  2. Marija kao uzor ljubavi… Gospa želi donijeti i nama, svima nama, veliki dar koji je Isus; a s njim nam donisi njegovu ljubav, njegov mir, njegovu radost.”
  3. Marija kao uzor jedinstva s Kristom… Marija je svaki čin uvijek činila u potpunom jedinstvu s Isusom. To jedinstvo dostiže svoj vrhunac na Kalvariji: tu se Marija sjedinjuje sa Sinom u mučeništvu srca i u prinošenju života Ocu za spasenje ljudi.”

Postmisni dio predvoditeljeva izlaganja bio je posvećen predstavljanju Bogorodice kao Isusova dara svojemu narodu. Između ostalog, rekao je: “Podno križa, u najvišem času novoga stvaranja, Krist nas vodi Mariji. Vodi nas njoj, jer želi da na svome životnom putu imamo majku… Ona, koja ga je rodila s tolikom vjerom, prati, također, ostatak njezina potomstva..

Na koncu je, citirajući izreke mnogih svetaca i poglavara Crkve o važnosti moljenja sv. Krunice, ponovio: “Krunica je oružje” (sv. Padre Pio), “Krunica je bičevanje đavla” (papa Hadrijan), “Krunica je riznica milosrđa” (papa Pavao V), “Nema sigurnijeg puta da se zazove Božji blagoslov na obitelj, od svakodnevnog moljenja Krunice” (papa Pio XII)

Program obnove završen je polusatnim klanjanjem pred Euarisijskim Kristom, u meditaciji, komplentaciji i pjevanom slavljenju Boga.

Sljedeća duhovna obnova u Svetištu održava se 7. lipnja, predvođena vicerektorom i ekonomom Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, vlč. Matejom Glavicom.