Tekije u vrijeme Ilije Okrugića

Od svoje obnove 1754. godine, Tekijska se kapela tijekom 130 godina malo promijenila. Godine 1881., svesrdnim zalaganjem Ilije Okrugića Srijemca, dugogodišnjeg znamenitog župnika i opata petrovaradinske župe Sv. Jurja mč. i ravnatelja Tekija, Tekijska kapela je znatno proširena i prepravljena. S’ dva lijepa neogotička tornja na pročelju i bizantskim kubetom na začelju (na čijem je vrhu usidren polumjesec i Križ iznad njega) ova je ljepotica postala pravom crkvom i simbolom kršćanske pobjede, oazom molitve, utjehe i mira.

Crkva je izgrađena po nacrtu austrijskog arhitekta Hermana Bollea u dogovoru s’ biskupom Josipom Jurjem Strossmayerom i Ilijom Okrugićem. U pročelju crkve, ispod kupole, postavljen je novi oltar u neogotičkom slogu, djelo tirolskog majstora, sa slikom Najuzvišenije, Gospe od Snijega. Osim toga, crkva je oslikana i urešena raznim kronogramskim natpisima, što je uspomena na minule događaje. Znajući da će ovi natpisi na zidovima crkve vremenom izblijediti i u narednim popravkama ili obnovama biti zamijenjeni drugim, Okrugić je u zid crkve ugradio kamenu ploču i na njoj napisao:

Zahvalni štovatelji Djevice imaju ovu crkvu s’ dva nova zvonika i kupolom, oltarom i sakristijom, ponovno podignutu kroz radosno iskupljenje njihovog zavjeta.

Okrugićevom zaslugom, slika Snježne Gospe, koja se tijekom zime nalazila u crkvi Sv. Jurja mč., bila bi na drugi dan Uskrsa, u svečanoj povorci vjernika, nošena na Tekije, gdje bi ostajala tijekom ljeta. Gospu su nosile djevojke u bjelini, praćene vatrogascima i vojnicima, uz sviranje limene glazbe i pjevanje marijanskih popijevaka. Na spomendan Blažene Djevice Marije od Krunice, u mjesecu listopadu, slika Gospe Snježne prenosila se s’ Tekija u crkvu Sv. Jurja mč. na „zimovanje”. prema tome, Tekijsko Svetište je imalo sezonski karakter.

U godinama nakon velike obnove, Tekijska crkva je, ogromnim zalaganjem župnika Ilije Okrugića, obogaćivana. Nabavljeni su i pokrajni oltari u neogotičkom slogu posvećeni sv. Ani i sv. Josipu. Kupljena su nova zvona, a umjetnički su izrađeni kipovi svetih apostola Petra i Pavla, svete braće Ćirila i Metoda, Srca Isusova i Marijina i kip Gospe Lurdske. Godine 1893. kupljene su i orgulje.

0Shares